ก่อนอาหารเช้า
Madopar เบอร์4
ครั้งละ ¼ เม็ด
 
หลังอาหารเช้า
Sifro เบอร์3
ครั้งละ 1 เม็ด
 
ก่อนอาหารเย็น
Madopar เบอร์4
ครั้งละ ¼ เม็ด
 
หลังอาหารเย็น
Zimmex เบอร์1
ครั้งละ 1 เม็ด
Sifro เบอร์3
ครั้งละ 1 เม็ด
 
ยาพ่น
Seretide เบอร์7
ทุก 12 ชั่วโมง - บ้วนปากหลังจากพ่นยาแล้ว